חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקיים בביתו סעודת שמחת מצווה, כגון "שבע ברכות" עד שעות מאוחרות בלילה?

תשובה:

המקיים בביתו סעודת שמחת מצווה, כגון "שבע ברכות" עד שעות מאוחרות בלילה, ימנע בשעות מאוחרות מהשמעת שירים וריקודים על יד כלי נגינה, אולם רעש מחמת שירה רגילה מותר.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: פרק ו שאלה יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה