חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יש לאכול סעודת פורים?

תשובה:


כשחל פורים ביום שישי יש לכתחילה לסעוד את הסעודה לפני חצות היום מפני כבוד השבת.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק יג' סעיף ה ובהערה יז. וכן סעיף ט וראה גם הליכות שלמה פורים פרק יט סעיף כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה