חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקיים סעודת שבע ברכות ללא מחיצה?

תשובה:

אומנם דעת פוסקים שיש לעשות מחיצה גם בסעודת שבע ברכות, אך יש מקילים בדיעבד בזמננו שנשים וגברים רשאים לשבת באותו חדר ללא מחיצה ובלבד שישבו בהפרדה מלאה, ויכלו לברך "שהשמחה במעונו".

פוסק: הרב משה חיים חנונו

ספר: תורת המחיצה - עטרת משה

מקור: שער ו, ג, ב עמוד קעג ובהערות וראה הלבוש או"ח במנהגים אות לו. ובפת"ש אה"ע סימן סב סקי"ח. ספר חסידים סימן שצג. שלמי שמחה עמוד שמט. שובע שמחות פרק ד סט"ו.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה