חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עדות המזרח

תשובה:

 ספרדי המתפלל עם אשכנזים והזמינוהו לעלות לספר תורה, צריך לברך ברכות התורה
במבטא ספרדי ובפרט בהזכרת שם ה' שיאמרנו כפי המבטא שלו, ואסור לו לשנות ולבטא שם
בחולם כמנהג האשכנזים, ואף אם כמה מיחידי הקהל ידרשו זאת מהעולה לתורה לברך כפי
מבטאם לא ישמע להם לשנות מהמבטא הספרדי, וכל המשנה ידו על התחתונה בפרט שיש 
סמוכין גדולים בראשונים כמלאכים שביטוי שם ה' הוא כפי מנהג הספרדים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן קמא סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה