חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש צורך בהפרדה בין נשים לגברים בספריה ציבורית?

תשובה:

בספריה ציבורית כל אחד מגיע לשם ללימוד ועיון עצמי ולא למטרה משותפת יחדיו, לכן אפשר להתיר זאת ללא מחיצה והפרדה.
יש מחמירים להנהיג הפרדה, אלא אם כן מגיעים לשם לזמן קצר להחלפת או השאלת ספר.

פוסק: הרב משה חיים חנונו

ספר: תורת המחיצה - עטרת משה

מקור: שער ג סעיף ב ובהערה 101 וראה שו"ת אז נדברו חי"ג סימן נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה