חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת לאביון במקום כסף, מתנה כמו בגד, ספר וכו' ולצאת ידי חובת מתנות לאביונים בפורים?

תשובה:

אין לתת לעני בפורים  בגדים או ספרים, מפני שיש אומרים שהמתנות צריכות להיות מדבר שאפשר ליהנות ממנו בסעודת פורים, ועל כן יש לתת מאכלים או כסף שאפשר לקנות בו מאכלים. ואף שהמתנה צריכה להיות ראויה לסייע לסעודת פורים, לאביון מותר לעשות במתנה מה שירצה, ואין הוא חייב להשתמש בה דווקא לצורכי סעודת פורים.

 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים םרק טז סעיף ג וראה שו"ע סימן תרצד, א, וברמ"א ב, מ"ב ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה