חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לזוג להשתמש ביחד באותה מטריה בימים שהאשה נמצאת בימי נדותה?

תשובה:

אם יזהרו שלא יגעו זה בזה גם לא בבגדיהם אזי אין איסור הלכתי לקרוא ביחד באותו ספר ואף לא ללכת מתחת למטריה אחת.

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: מדריך לטהרת הבית סימן ח סעיף יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה