חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר עושה הפסקה קצרה בלימוד ורוצה להשאיר את הספר הפוך או פתוח?

תשובה:

אין להניח ספר קודש הפוך. אין להשאיר ספר פתוח ולצאת. אם רוצה להשאירו פתוח יכסה אותו או יסגור אותו.
כמובן שאם דפי הספר נרטבו ורוצה לייבשם יהיה רשאי להשאירו פתוח.
מאידך, יש מקום לסבור שאפשר להשאיר מסך מחשב (בו דבר תורה) פתוח.

פוסק: הרב מאיר דוד שמואלי

ספר: שמירת כבוד הספרים

מקור: פרק ב סעיפים מב. נד-סד וסעיף סו בהערה 66

תשובה נוספת:

היוצא מביתו לזמן קצר, או היוצא מחדרו לחדר סמוך ואפילו לזמן ארוך אפשר להקל להשאירו פתוח ללא כיסוי.
מכל מקום, מותר לכסותו בספר אחר או בדבר חול. דף בודד שיש בו דברי תורה אין צריך לכסותו.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק ב סעיפים כז-לא ראה הערה נ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה