חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בספר קודש כסרגל על מנת לסמן פסים בגמרא וכו'?

תשובה:

אסור להשתמש בספר קודש כסרגל על מנת לסמן פסים בגמרא וכו', ומדברי הרב קרליץ משמע שבכריכה של הספר יהיה מותר, כיון שהכריכה היא תשמיש קדושה ומשמשת כאן את הקדושה (גמרא וכו').

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: סעיף נח ובהערה נח, וראה חמודי דניאל הו"ד בפתחי תשובה רפ"ב ס"ק יז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה