חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דינו של ספר מקצועי ששגה בתספורת וסיפר עקום או בצורה שאינה יפה?

תשובה:

          

אם הספר לא עשה זאת בכוונה הוא פטור מכל תשלום. כפי ששנינו בגמרא במסכת בבא-קמא (פו, א) שמי שגילח את חבירו במטרה לבזות אותו משלם לו רק דמי בושת שכן השיער יצמח שוב (שולחן-ערוך חושן-משפט תכ, יב) ומצינו שחיוב בושת הוא רק כאשר מתכוון (שולחן-ערוך חושן-משפט תכא, א), אך זה אינו נוהג בזמן הזה.[1]  

[1] ודין זה תלוי כבכל אומן שקלקל שתלוי אם הוא מומחה ואם היה בתשלום.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תרעט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה