חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ספר תורה שנפסל הנו מוקצה ואסור לטלטלו?

תשובה:

ספר תורה שנפסל אינו מוקצה ומותר להחירו לארון הקודש. כמו כן בשמחת תורה מותר לטלטלו לצורך ההקפות.
גם יש נוהגים להוציאו מארון הקודש עבור נער בר מצווה הלומד את הקריאה.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק 19 סעיף קח ובהערה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה