חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בסקטים בשבת?

תשובה:

מי שגר רחוק מבית הכנסת או בגלל מצב מיוחד אחר,  ורוצה להעזר בסקטים שאין בהם ברזל, להגיע לתפילה, אפשר להקל עליו לנוע בעזרתם, אולם רצוי שלא יכנס עמם לתוך בית הכנסת. אולם סקטים מברזל הלובשים על הנעלים אין להתיר.

פוסק: הרב אברהם יפה שלעזינגער

ספר: באר שרים מהדורת תשע"ג

מקור: חלק ב, קמד. ב,סג, לח,ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה