חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותרת לענוד סרט שחור לאבלים בשנת האבל או שהוא ממנהגי הגויים?

תשובה:

מותר לאבלים על קרוביהם ללבוש בגדים שחורים לסימן אבל כל י"ב חודש, ואין בזה ממנהגי הגויים כי מנהג קדמון הוא אצל ישראל. וכן מותר לאבלים לענוד סרט שחור על זרועם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן קעח' סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה