חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כל הדיירים חייבים להשתתף בתשלום של פתיחת צינור ביוב שנסתם?

תשובה:

צינור ביוב מרכזי שנסתם בקומות העליונות ישלמו רק בעלי הקומות העליונות. אם הסתימה היא בקומות התחתונות, חייבים כולם להשתתף בתשלום ההוצאות.

ספר: שו"ת בית הלוי

מקור: חלק ז עמוד נה סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה