חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחתן לעבוד בשבוע שלאחר החתונה?

תשובה:

חתן לא יעבוד בשבעת ימי המשתה גם אם הכלה מוחלת לו. יש הסבורים שמלאכה שיש בה שמחה לא נאסרה. וכן יש פוסקים המתירים לחתן לעבוד בימי שבעת ימי המשתה אם מדובר בדבר האבד וכל מסכימה לכך.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק ב פרק טו סעיפים יד- כד וראה שם עוד אפשרויות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה