חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באלו ימים אבל אסור במלאכה ובעבודה?

תשובה:

אבל אסור במלאכה כל השבעה וכן אסור לעשות משא ומתן בענייני העסק. כמו כן איסור זה חל על אשתו וילדיו שאינם רשאים לעבוד במקומו ואפילו בדבר האבד. מאידך, דבר האבד יכול להעשות על ידי אחרים, אלא אם כן אחרים לא יכולים לעשות זאת, ואז הוא  יכול לעשות זאת בעצמו, ואז בתוך שלושה ימים יעשה זאת בצנעה. ואם אי אפשר בצנעה הרי יש המקלים לאחר ג' ימים שיהיה מותר להעשות גם בפהרסיא.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק יג סעיף ו וראה עוד פרטים שם.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה