חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעובד זר להכניס לחדרו עבודה זרה?

תשובה:

אסור לעובד זר להכניס לחדרו עבודה זרה, אלא אם ברור שאינו עובד לה, אלא זה רק לשם נוי.

פוסק: הרב יוסף שלמה הכהן

ספר: עזרה כהלכה

מקור: פרק יא הערה ל וראה שו"ע יו"ד קנא, י. וכן פסקי שלמה חלק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד זר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה