חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייבת בחליצה מי שנתעברה מבעלה בהזרעה מלאכותית לאחר מותו?

תשובה:

מי שנתעברה מבעלה בהזרעה מלאכותית לאחר מות בעלה תיהייה חייבת בחליצה.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ד וראה מאמרו של הרב ישראלי שם בנדון.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה