חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה לטבול עם עדשות מגע?

תשובה:

לכתחילה יש לאשה להיזהר ולהסיר עדשות מגע קודם הטבילה, אך בדיעבד אם טבלה כשהעדשות בתוך עייניה עלתה לה טבילה. 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תקמז וראה תחומין יח, קיט. דרכי טהרה עמוד קנג, שו"ת מראה בזק ג קטו

תשובה נוספת:

אם מדובר בעדשות קבועות שאין מסירים אותן לפני השינה או הרחצה, הן אינן חוצצות ואינך צריכה לשוב ולטבול, ואפשר אף לטבול עמם לכתחילה. ואם הדרך להסירן קודם השינה וכדומה, לכתחילה צריך להסירן קודם הטבילה, ובדיעבד יש סוברים שהן חוצצות ולא עלתה לך טבילה, ויש הסוברים שאם את יודעת שלא עצמת את העיניים בחוזק, עלתה לך טבילה. למעשה, אם לא לנת עם בעלך יש לטבול שוב, ואם לנת עמו יש לשאול חכם.

פוסק: הרב ראובן בן אוליאל

ספר: טהרת כרם ישראל - הלכות נידה בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חציצה עמוד 358

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה