חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בפסח בתמיסה של עדשות מגע וכו' שיש בה חמץ?

תשובה:

מותר להשתמש בפסח בתמיסה של עדשות מגע, קרם לחות, איפור וכו' שיש בה חמץ שנפסל לאכילת כלב.

פוסק: הרב בן ציון אבא שאול

ספר: אור לציון

מקור: חלק ג פרק ח שאלה ו וכן הליכות שלמה פסח, פ"ד סעיף יא

תשובה נוספת:

למרות שאף על פי ההלכה מותר, מכל מקום משום חומרת איסור חמץ  נכון להשתמש בכשרות לפסח.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: חלק ג פרק נח אות טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה