חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מבחינה הלכתית מותר לקבל עדות מ"עד מדינה"?

תשובה:

אין לקבל עד מדינה כיוון שיש לו טובות הנאה ישירות כתוצאה מעדותו. על פי דיני המדינה ל"עד מדינה" מנכים חלק מהעונש המגיע לו תמורת מסירת מיידע נגד חשודים אחרים וכד' או שלא ייענש כלל, ועל כן הוא נוגע בעדות. ומי שנוגע בעדות חוששים לשקר כמבואר בחו"מ סי' ל"ז, ולכן נראה שהוא עד פסול ואין לדון על פיו.

פוסק: הרב יעקב אפשטיין

ספר: חבל נחלתו

מקור: חלק ב סימן סב ראה רמב"ם הלכות עדות פרקים י.יח. וכן חושן משפט סימן לז

תשובה נוספת:

יתכן ויש להבחין בין פשעים שונים: כאשר מדובר בפשעים חמורים כגון, החשודים ברצח, פשעים חמורים שיש סכנה לציבור, והרי זה גובל בפיקוח נפש ממש, ויש מקום להקל. אך כללית יש להתרחק מדרך זו, שכאמור "עד מדינה" נוגע בעדותו. אמנם יש להיעזר בעד כזה לשם גילוי מסמכים והוכחות הידועות רק לו וכו’, אך לא לקבל דבריו כפשוטם.

פוסק: מכון צומת - הרב ישראל רוזן

ספר: תחומין

מקור: כרך ג - הרב אברהם שפירא עמוד 239. הובא גם במכון משפט לעם. ראה בהרחבה "משפטיך ליעקב" חלק ב סימן מז

תשובה נוספת:

בדיני תורה כל נוגע בדבר הוא פסול לעדות, ואם עשה עבירה ויש הוכחות לכך הרי הוא עד פסול גם אם הוא נקרא “עד מדינה” (השם הזה אינו מכשירו) ולכן עד מדינה הוא פסול. ואם אין עדים לכך (שהוא פסול), רק על פי הודאתו, אין אדם משים עצמו רשע הוא כשר מבחינה זאת ופסול מדין טובות הנאה שמקבל לדבריו. וגם מדין ‘אין אדם משים עצמו רשע’ אין עושין אותו עד לכתחילה (רמ”א חו”מ סי לד, כה).

פוסק: מכון צומת - הרב ישראל רוזן

ספר: תחומין

מקור: כרך ג עמוד 243 (הרב מרדכי אליהו)

תשובה נוספת:

עדותו של עד מדינה פסולה.

פוסקים: הרב עובדיה יוסף, הרב רפאל א"ש מ. והרבנים: נתנאל .י אוחנה, יעקב ישראל רווח, דביר אזולאי

ספר: שלחן יוסף -הוראות הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

מקור: שונות סעיף כ עמוד רסד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עדות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה