חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עובד המקבל דמי הוצאות קבועים במשכורת, רשאי להשתמש בהם, גם כאשר לא ישתמש בכסף למטרה שלשמה קיבל זאת?

תשובה:

עובד המקבל סכום קבוע, (כמקובל ברוב מקומות העבודה)  כגון: תוספת כסף עבור ביגוד, נסיעות, הבראה וכד', מותר לו לקבלם גם אם לא  ישתמש בכסף  למטרה שלשמה קיבל את הכסף.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: פרק י', עמ' קל"א, סעיף כ"א.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה