חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מעביד שהתחייב לשלם הוצאות לינה, והעובד התארח אצל אחרים- מה הדין?

תשובה:

מעביד שהתחייב לשלם הוצאות לינה בבית מלון וכדו', והעובד טרח והתארח אצל אחרים כדי לחסוך לעצמו את הכסף- רשאי העובד ליטול לעצמו את הכסף שנותר.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: פרק י', עמ' קל"ב, סעיף י"ט.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה