חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי חייב בתשלום נזק כאשר עובד ניזוק תוך כדי עבודתו?

תשובה:

עובד שניזק במהלך עבודתו ממכשיר לא תקין וכו' , אם העובד ידע שהמכשיר לא תקין ובכל אופן המשיך בעבודתו אזי המעביד אינו חייב בתשלום הנזק. אולם אם המעביד או מנהל העבודה ידעו שהמכשיר לא תקין אבל העובד לא ידע על כך, אזי המעביד חייב בתשלום הנזק לעובד.

פוסק: הרב יוסף רוזנר

ספר: משפט הפועלים

מקור: פרק כד סעיף ב ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה