חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לקבוע מזוזה בבית שגרים בו עוברי עבירה אשר עושים דברים רעים?

תשובה:

בבית שגרים בו עוברי עבירה אשר עושים דברים רעים, כגון, יהודי אשר נשוי לגויה חייב במזוזה.
יהודיה הנשואה לגוי, אם אין חשש שהגוי יקלקל ויפגע בכוונה במזוזה אז יש לקבוע מזוזה.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: שו"ת מציון תצא תורה- בעריכת הרב יעקב. א. סקוצילס

מקור: מזוזה סעיף תרטו ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מזוזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה