חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היכן ידליק נר חנוכה מי שעובר דירה בחנוכה?

תשובה:

מי שעובר דירה בחנוכה ולא ישן בדירה החדשה, ידליק בביתו הקודם אפילו אם לא יישן שם.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרע"א עמוד נו בש הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה