חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול nm, jn. tu עוגה מקמח מצה כשרה מראש חודש ניסן?

תשובה:

יש שנוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש ניסן, אולם הכוונה למצה כשרה לפסח, אבל מצה של חמץ מותר לאכול.
אם צריך מצה ללחם משנה רשאי לאכול מראש חודש. כמו כן, מותר לאכול עוגה מקמח מצה הכשרה לפסח עד ערב פסח.
אין צריך למנוע מילדים קטנים מלאכול מצה כשרה מראש חודש ניסן.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פסח פרק נ סעיף טו - טז, וראה שו"ע סימן תעא ס"ק ב הרה"ג אלישיב הקפיד על עצמו גם לא מצת חמץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה