חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חובה לאכול לחם בסעודה שלישית?

תשובה:

לכתחילה יש לבצוע על לחם משנה גם בסעודה שלישית. אם אינו רעב או שקשה לו לאכול לחם, יאכל מיני מזונות, ואם גם זה אינו יכול, יאכל דגים או בשר  ולפחות יאכל פירות, או ישתה רביעית יין.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נו סעיף ה

תשובה נוספת:

גם בסעודה שלישית יש צורך בלחם משנה, וגם הנשים חייבות בלחם משנה. ואם אין לחם משנה יצרפו שני חצאי לחם שיהיה נראה כשלם. הגם שאין נוהגים לכסות את החלות במפה טוב להחמיר בכך גם בסעודה שלישית.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן רצא סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה