חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול מאכל שעוזרת בית נגעה בו מבלי שנוהגת ליטול ידיה בבוקר?

תשובה:

לכתחילה ראוי  ונכון לחייב עוזרת בית ליטול ידיה בבוקר לפני שמתחילה לעבוד. אולם אם בדיעבד אין להחמיר, וטוב ויפה להדיח את המאכל לפני שאוכלים אותו.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ב סימן ג

תשובה נוספת:

מותר לקנות מאכלים למרות שיש חשש שנגעו בהם יהודים שלא נטלו ידיהם שחרית.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה פרק ח סעיף ז

תשובה נוספת:

מותר לעובד זר לגעת בדברי מאכל של מעסיקו, למרות שהנכרי לא נטל ידייו.

פוסק: הרב רחמים פנחסי

ספר: יעבדוך עמים

מקור: נטילה עמוד א סעיף א וראה שו"ע סימן ד סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה