חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להציע שכר גבוה יותר לעוזרת בית העובדת במקום אחר, על מנת שתעבור לעבוד אצל המציע?

תשובה:

אסור להציע שכר גבוה יותר לעוזרת בית העובדת במקום אחר, על מנת שתעבור לעבוד אצל המציע, וזאת כל עוד היא עובדת במקום הנוכחי.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ב סימן תשיד עמוד תקעג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה