חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם איסור קבלת ונתינת שוחד חל גם על בעלי תפקידי ציבור, נבחרי ציבור וכו'?

תשובה:

איסור קבלת שוחד חל גם על משרתי ונבחרי ציבור, בעלי תפקידים, עוסקי צרכי ציבור,  גם אם עיסוקם לא נעשה על פי דיני תורה, ואסור להם לקבל החלטות בהשפעת לקיחת שוחד.

פוסק: הרב יחיאל מיכל עפשטיין

ספר: ערוך השולחן

מקור: חושן משפט סימן ט סעיף א, ברכי יוסף חושן משפט סימן ט אות י, תחומין ה עמוד 332, אור תורה תשרי תשס"ד סימן ב. הובא בספר היובל לרב פירון ע"י פרופסור אליאב שוחטמן עמוד 113

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שוחד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה