חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת גשומה לעטוף את הכובע בשקית נייליון?

תשובה:

מקום שאין בו עירוב ויורד גשם, ואין חשש שיבוא לטלטל ד’ אמות ואין לו כיסוי אחר לכסות בו את ראשו והכיסוי מהודק היטב, אין איסור בדבר, כיון שבכוונתו להגן על גופו מצער, ואת זה לא אסרו מדין הוצאה מרשות לרשות. אולם אם הוא מתכוון לשמור שכובעו שלא ינזק מהגשם אזי אסור לכסותו בניילון אלא אם כן הוא ניילון מיוחד המותאם למידותיו שאדם אינו מקפיד בדרך כלל להסירו מיד בהגיעו לבית.
כיסוי שלובשות הנשים על גבי הפאה אם הוא מגן על הפנים מפני הגשם יהיה מותר.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ג פרק 28 סעיף קמו-צ קמז ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה