חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר קרתה שביתה בשדה תעופה, יש לשלם שכר לעובד / מרצה אשר התעכב בשל כך לחזור לביתו?

תשובה:

אדם אשר הוזמן לעבודה מסויימת בחוץ לארץ, וכאשר רצה לחזור ארצה, קרתה שביתה בשדה התעופה דבר שגם לעיכוב של יומים נוספים, אין המזמין חייב לשלם לו שכר עבור אותם יומים, אם לא התנו ביניהם מראש לשלם לו על מקרה מחמת אונס שאינו שכיח.

פוסק: הרב שלמה זעפראני

ספר: שמרו משפט שו"ת

מקור: חלק ב סימן ס עמוד רפג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה