חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהזמין נסיעה מיוחדת למקום מסויים ובדרך היה עיכוב בשל תקלה ברכב, האם רשאי המזמין לנכות סכום כסך מהסכום שהוסכם עליו?

תשובה:

מי שהזמין נסיעה מיוחדת למקום מסויים ובדרך היה עיכוב בשל תקלה ברכב, רשאי המזמין לקזז סכום סביר מהסכום שהוסכם עליו.

פוסק: הרב משה אליהו וינמן

ספר: אבן שוהם - חשן משפט

מקור: סימן פב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה