חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה לענין עירוב תבשילין מי שנוסע מביתו אולם משפחתו נשארת בחג ובשבת בבית?

תשובה:

הנוסע לחג ושבת אולם בני ביתו נשארו בביתו יניח עירוב תבשילין לפני יציאתו (או שבני ביתו יכינו).
אם יש בדעתו לבשל במקום בו יהיה, רצוי שיניח שם עירוב בלי ברכה ובדיעבד יסמוך על העירוב שהניח בביתו.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק חמישי סימן תקכז' סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה