חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני עירוב תבשילין?

תשובה:

כאשר יום טוב חל בערב שבת, יש להניח עירוב תבשילין בערב יום טוב על מנת שבעת הצורך יוכל לבשל ולאפות ביום טוב לצורך שבת.
אגב, כאשר ראש השנה חל בימים חמישי ושישי,אין מבשלים מיום טוב ראשון לצורך יום טוב שני ולא לשבת. לצורך שבת יש לבשל רק ביום טוב (ראה שו"ע אורח חיים סימן תקג סעיפים א, יג וכן סימן תרסז' סעיף א ברמ"א) 
מניחים בערב יום טוב פת ותבשיל שהוכן לצורך שבת ומברך (מצוי בסידור) ...ברוך אתה..על מצוות עירוב ומוסיף : "בזה העירוב יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהדליק נר וכו' מיום טוב לשבת" (תרגום מארמית). שיעור התבשיל צריך להיות בשיעור  ביצה (56 סמ"ק) ולכל הפחות כזית (28 סמ"ק). ומשום חיבוב המצוה ראוי להניח מנה מכובדת. יש לאוכלם בסעודות שבת. את הבישול רצוי לסיים לפני שקיעת החמה של יום טוב כדי שהבישול שהוכן ביום טוב יוכל להיאכל ביום טוב לאורחים שאולי יגיעו.
אם שכח להניח עירוב תבשילין - ראה הלכה אחרת באתר זה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: מועדים, פרק ח' סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה