חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי עדיף שנער בר מצווה יקרא בתורה, בשבת לפני תאריך הגיעו למצוות או בשבת אחרי שהגיע למצוות?

תשובה:

יש בכל שני מנהגים אם לקרוא ולעלות בשבת שלפני הבר מצווה או בשבת שלאחריה. מכל מקום אם קורא בשבת שלפני תאריך בר המצווה יעלה לתורה ויקרא מפטיר. ואין להקל גם אם ייגרם צער לנער ומשפחתו גם כאשר התכונן לקרוא את כל הפרשה.
ויש שכתבו שאם הנער התכונן לקרוא את כל הפרשה וכעת ייגרם לו צער אם לא יקרא את כולה,  אפשר להקל כשיטת פרי מגדים.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: או"ח חלק ב סימן עו, וראה אגרות משה או"ח חלק ב, עב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה