חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יכול גבר אלמן להתחתן שנית?

תשובה:

אלמן יכול לישא אשה אשה אחרת אחרי שיעברו שלש רגלים מיום פטירת אשתו הראשונה.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: כבוד אשתו פרק ג סעיף ג עמוד שכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה