חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזו שבת יעלה חתן בר המצוה לתורה כאשר תאריך יום ההולדת שלו באמצע השבוע?

תשובה:

עדיף לכתחילה שחתן בר המצוה יעלה לתורה בשבת שלאחר הבר מצוה. אולם, אם המשפחה תיכננה לחגוג את הבר מצוה בשבת שלפני התאריך, הרי אז יעלה הנער רק למפטיר, וכן לא יקרא את כל הפרשה. אולם אם יגרם למשפחה ולנער צער בשל כך  אזי יש להקל לו לקרוא.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: מקור: אורח חים ח"ב סימן עו וזה פסקו של אגרות משה או"ח ח,ב סימן עב . .אבל מ"מ לדינא וכו' . וכן מ"ב ושעה"צ רפב' ולא כדעת הרב אלישיב.

תשובה נוספת:

יש חיוב עלייה לתורה ביום הבר מצוה או ביום שאחר כך, כשיש בו קריאת התורה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ב סימן פט 3

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה