חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להיות מנוי על עיתון גויים גם לשבת?

תשובה:

אין לעשות מנוי לשבתות על עיתון של נכרי.

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק כז או"ח סימן ה עמוד נה וראה מהר"ם שכג - שכד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה