חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי שיש לו יארצייט ובבית הכנסת הקבוע שלו אין לו אפשרות לעלות לעליית מפטיר?

תשובה:

מי שיש לו יארצייט ובבית הכנסת הקבוע שלו אין לו אפשרות מסיבות שונות לעלות לעליית מפטיר, יעלה לאחד משבעת הקרואים בבית הכנסת שבו מקומו הקבוע, וזה עדיף מללכת להתפלל בשבת זו בבית כנסת אחר.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק ב הוראה קלז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה