חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בשמחות מותר להעלות לתורה קרוב משפחה שאינו שומר מצוות?

תשובה:

כאשר בטוח שאינו שומר מצוות ואף לא הרהר בתשובה בלבו אזי מותר להעלותו, אולם אז יעלו עולה נוסף על השבעה, ויקראו פעם נוספת את הקטע. והרי בין כה וכה יש הנוהגים להוסיף  עולים.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: תשמ"ח- תשמ"ט סימן נ

תשובה נוספת:

אנשים המגיעים עם רכב לבית הכנסת, אין להעלותם למנין שבעת הקרואים, אם מוסיפים מעבר לשבעת הקרואים אזי אפשר להעלותם.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת הרב הראשי

מקור: תשמ"ו - תשמ"ז סימן ס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה