חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזו שבת נהוג שהחתן עולה לתורה?

תשובה:

יש הנוהגים שהחתן עולה לתורה בשבת שלפני החתונה ובשבת שאחרי החתונה (בעיקר אם החתונה התקיימה  מיום רביעי ואילך) ושרים ומזמרים לכבודו והנשים זורקות על החתן מיני מתיקה, משפחת החתן עורכת קידוש המשפחה ולמתפללי בית הכנסת.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק ב פרק יח סעיפים יב, צ. פרקנ טו סעיף פה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה