חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאבל לעלות לתורה בשבת?

תשובה:

המנהג הוא שאבל אינו עולה לתורה בשבת שבתוך השבעה.
אמנם, אם כבר קראו לו לעלות, יעלה.
אם הוא כהן ואין כהן אחר, יכול לעלות כדי שלא יראה העניין כאבלות בפרהסיא האסורה בשבת.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק יא, סעיף קסג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה