חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לסכך סוכה בגידולי קרקע שיש בהם ריח?

תשובה:

אין לסכך בצמחים, עשבים, ענפים שיש להם ריח רע, ואם סיכך כשר בדיעבד. כמו כן אין לסכך בענפים וצמחים שהעלים נושרים מהם, אלא אם כן נושרים  בשעה שיש רוח.
ענפים, צמחים ופרחים שיש בהם תולעים זבובים, יתושים וכו' העשויים ליפול לתוך המאכל, יש להחליפם בסכך אחר כשר.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות פרק ד סעיפים ל-לג

תשובה נוספת:

סכך שיש לו עובש ויש בו ריח רע, אף על גב  שכתוב בשו"ע (סימן תרכט סעיף יד) דלכתחלה אין
לסכך בדבר שיש בו ריח רע, אולם הרי ריח רע שנגרם כתוצאה מעובש עשוי להתנדף לאחר שעות ויתמעט הריח רע, אולם אם אם נשאר הריח רע אחר כך אזי אין להקל ויהיה אסור.

פוסק: הרב שמאי קהת הכהן גרוס

ספר: שו"ת שבט הקהתי

מקור: חלק ו סימן רכח סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה