חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן פרזים שהגיע לירושלים בשושן פורים (אחרי הנץ החמה) צריך לומר על הניסים כשמתפלל עם בני ירושלים?

תשובה:

בן פרזים שהגיע לירושלים בשושן פורים (אחרי הנץ החמה) אינו צריך לומר על הניסים כשמתפלל עם בני ירושלים, ואם טעה ואמר אינו חוזר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פוריפ פרק מה סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה