חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר טעה באמירת "על הניסים" בחנוכה, ואמר בימי מרדכי..האם צריך לחזור?

תשובה:

אם טעה באמירת "על הניסים" בחנוכה, ואמר בימי מרדכי..אינו צריך לחזור.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרפב עמוד קמ בשם הגר"ח קנייבסקי

תשובה נוספת:

צריך לחזור.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרפג עמוד קמ בשם הגר"ש ואזנר וראה אוו"ח סימן קח סעיף יב במשנה ברורה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה