חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש צורך לעמוד בעת הקידוש?

תשובה:

יש נוהגים לעמוד סביב השולחן בשעת אמירת כל הקידוש, גם המקדש וגם בני הבית. ויש הנוהגים להתיישב לפני ברכת הגפן. ויש הנוהגים לישב גם באמירת "ויכלו". מכל מקום  ישתו את היין בישיבה.
בקידוש של בוקר, עדיף שכולם ישבו, ואף הנוהגים לעמוד ישבו בעת שתיית היין.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מז סעיף כח, פרק נ סעיף ח

תשובה נוספת:

המנהג לפי הקבלה לומר את הקידוש מעומד. את היין שותים בישיבה. בקידוש של יום מקדשים בישיבה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סעיף כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה