חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הקהל המשתתף בחופה רשאי לשבת בזמן החופה?

תשובה:

נוהגים שכל הקהל עומדים בשעת ברכת האירוסין וברכות הנישואין. אלה שיושבים בזמן החופה מסתמכים על כך שמיקום החופה עצמה הנה רשות בפני עצמה.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק י סעיף נא וראה קובץ בית אהרון וישראל ,פו, עמוד עז וראה שו"ת דברות אליהו ח"ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה