חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חובה לעמוד בזמן חזרת הש"ץ?

תשובה:

מנהג ספרד שאין חיוב מצד הדין לעמוד בחזרת הש"ץ, מלבד במודים דרבנן, ואלה הנוהגים לעמוד עושים זאת מצד החומרה אבל לא מצד הדין.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חל'ק ה סימן יב ושו"ת ישכיל עבדי ח' כו

תשובה נוספת:

יש לעמוד בעת חזרת הש"ץ.

ספר: רמ"א

מקור: סימן קכד' סעיף ד ומשנה ברורה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה